Nền tảng tiếp nhận lao động nước ngoài có trách nhiệm

Nhấp vào liên kết ở trên cùng!

MỤC ĐÍCH CỦA NỀN TẢNG NÀY

Bằng các hợp tác với các bên tham gia tích cực như các công ty tư nhân, công ty trực thuộc chính phủ, các thành phố tự trị, luật sư và các viện nghiên cứu v.v, chúng tôi đã cùng nhau thống nhất “Bộ quy tắc ứng xử” như sau:
+ Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin và các kinh nghiệm thực tiễn tốt về tiếp nhận lao động nước ngoài
+ Chúng tôi không chỉ là nguồn thông tin đáng tin cậy cho lao động nước ngoài mà còn trực tiếp lắng nghe những vấn đề về lao động của họ
+ Chúng tôi sẽ giúp quảng bá rộng rãi về các biện pháp chủ động của Nhật Bản để tiếp nhận lao động nước ngoài tốt hơn, nâng cao danh tiếng của Nhật Bản và đưa Nhật Bản trở thành điểm đến được lựa chọn của người lao động nước ngoài làm việc.

Lợi ích của tư cách thành viên

Bằng cách tham gia vào nền tảng này, bạn có thể:

Nhận thông tin mới nhất và thông lệ tốt nhất về việc chấp nhận lao động nước ngoài.
Nhận các nghiên cứu điển hình về giải pháp cho các vấn đề tương tự mà các công ty, tổ chức và chính quyền địa phương tham gia phải đối mặt.
Phát triển mạng lưới (thông qua xây dựng kết nối cá nhân) và các hoạt động hợp tác giữa các bên liên quan.
Đây là nền tảng để các công ty tư nhân, tổ chức và chính quyền địa phương truyền đạt những nỗ lực xuất sắc và nâng cao danh tiếng của họ.

Về chúng tôi

“Nền tảng Nhật Bản cho người lao động nhập cư hướng tới xã hội có trách nhiệm và hòa nhập (JP MIRAI)” là một nền tảng tập hợp nhiều bên liên quan bao gồm chính quyền địa phương, người sử dụng lao động, NPO, học giả và luật sư để giải quyết về cơ bản các vấn đề lao động nước ngoài. Chúng tôi cải thiện điều kiện sống và làm việc của người lao động nước ngoài và góp phần thúc đẩy chủ nghĩa đa văn hóa ở Nhật Bản. Sự hợp tác của chúng tôi bao gồm cung cấp thông tin, đưa ra các đề xuất và khảo sát chính sách, giao tiếp với người lao động nước ngoài, thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức và quan hệ công chúng.

Quy tắc ứng xử

Các thành viên tổ chức của chúng tôi sẽ hợp tác với tất cả các bên liên quan bao gồm các bộ, chính quyền địa phương, các tổ chức liên quan, các chuyên gia và các tổ chức quốc tế dựa trên 5 “Nguyên tắc Ứng xử” của chúng tôi để đạt được “Một xã hội mà chúng tôi hướng tới”.

Overview

About “Japan Platform for Migrant Workers towards Responsible and Inclusive Society (JP MIRAI)” JP MIRAI is a platform that brings together multiple stakeholders including local governments, employers, NPOs, academics, and lawers to essentially solve foreign labour issues.We improve working and living conditions of foreign workers and contribute to promoting multiculturalism in Japan. Our collaboration includes providing information, making policy proposals and surveys, communicating with foreign workers, conducting public relations and awareness campaigns.

Principles of Action

Our organization members will cooperate with all stakeholders including ministries, local governments, related organizations, experts and international organizations based on our 5 “Principles of Conduct” to achieve “A Society We Aim For”.

Events

Introducing our recent and upcoming events

Activities

Introducing our activities

Member group activity introduction

Introducing member organizations and companies that have agreed with our mission

Subcommittee Activities

Introducing thematic subcommittee activities conducted by our member companies and organizations.

Logo của chúng tôi

JP MIRAI cam kết tạo ra tương lai mới của Nhật Bản và logo của chúng tôi là biểu hiện trực quan cho cam kết đó. Chúng tôi sử dụng Yosegi Zaiku (gỗ cẩm thạch Nhật Bản), là một họa tiết hình học chi tiết với các mảnh gỗ khác nhau tạo nên sự hài hòa của nghệ thuật, làm họa tiết logo. Mỗi mẫu biểu trưng của chúng tôi thể hiện nỗ lực của chúng tôi nhằm tập hợp các bên liên quan khác nhau như doanh nghiệp, chính quyền địa phương, NPO, học giả và luật sư để tạo ra xã hội mới của Nhật Bản bằng cách tham gia vào nền tảng này. Chúng tôi chọn màu cam làm màu cơ bản. đại diện cho “mặt trời mọc”, để thể hiện sự khởi đầu của một xã hội đa văn hóa thực sự.
Tất cả các ký tự của “JP MIRAI”, tên tiếng Anh của nền tảng này, cũng được kết hợp tốt trong logo, thể hiện quyết tâm của chúng tôi trong việc đưa Nhật Bản đến tương lai mới thông qua nền tảng này.