Quy tắc ứng xử

[Hội mà chúng tôi hướng tới]

Bảo vệ quyền của người lao động nước ngoài và cải thiện điều kiện sống và làm việc đã được coi là một vấn đề toàn cầu trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDGs) và các Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên hợp quốc về Kinh doanh và Nhân quyền.

Vì lao động nước ngoài đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế và xã hội Nhật Bản, điều quan trọng là phải giải quyết những vấn đề này, chấp nhận lao động nước ngoài một cách có trách nhiệm và đưa Nhật Bản trở thành điểm đến được lựa chọn để làm việc.

Chúng tôi mong muốn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm và một xã hội bền vững thông qua hỗ trợ việc làm tốt cho người lao động nước ngoài được sống an toàn và khỏe mạnh.

[Hành động của chúng tôi]

Chúng tôi, các thành viên của nền tảng này, sẽ hợp tác với tất cả các bên liên quan bao gồm các bộ, chính quyền địa phương, các tổ chức liên quan, xã hội dân sự, học giả và các tổ chức quốc tế và hành động như sau để đạt được “Xã hội mà chúng ta hướng tới.”

1. Chúng tôi sẽ tuân thủ các luật và quy định có liên quan khi tiếp nhận lao động nước ngoài.

2. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết các vấn đề bằng cách tôn trọng quyền con người của người lao động nước ngoài và cải thiện điều kiện sống và làm việc.

3. Chúng tôi sẽ làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy mối quan hệ tin cậy với người lao động nước ngoài, cả trong môi trường làm việc và cuộc sống thực.

4. Chúng tôi sẽ phát triển nguồn nhân lực để có thể đóng góp vào sự phát triển và ổn định của Nhật Bản cũng như cộng đồng quốc tế.

5. Chúng tôi sẽ phổ biến các sáng kiến ​​nền tảng trên khắp Nhật Bản và trên toàn thế giới.

Các hành động trên sẽ không chỉ được yêu cầu đối với các công ty và tổ chức thành viên của chúng tôi, mà còn đối với chuỗi cung ứng và các công ty và tổ chức liên quan.