Về chúng tôi

Nền tảng Nhật Bản cho người lao động nhập cư hướng tới xã hội có trách nhiệm và hòa nhập

Lý lịch

Kể từ tháng 1 năm 2020, đã có appx. 1,66 triệu lao động nước ngoài (theo báo cáo của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, tính đến tháng 10 năm 2019), bao gồm ước tính khoảng 380.000 thực tập sinh kỹ năng và số lượng văn phòng sử dụng lao động nước ngoài được báo cáo là khoảng 240.000. Vì người lao động nước ngoài là thành viên quan trọng của nền kinh tế và xã hội Nhật Bản, chúng ta sẽ có thể tiến tới một xã hội đa văn hóa bằng cách đạt được công việc tốt của họ. Với nhận thức quốc tế ngày càng tăng về khái niệm Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDGs) và “Doanh nghiệp và Nhân quyền”, Nhật Bản đã bị chỉ trích vì các vấn đề liên quan đến lao động cưỡng bức, phân biệt đối xử và quấy rối đối với người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản. Điều này có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các tổ chức chủ quản về việc đảm bảo số lượng lao động nước ngoài, đầu tư ESG và thương hiệu.

Mục đích

Đến năm 2030 (năm mục tiêu của SDGs), các công ty và tổ chức ủng hộ và tuân thủ “Bộ Quy tắc Ứng xử” của chúng tôi sẽ tiếp nhận người lao động nước ngoài liên tục và có trách nhiệm, đáp ứng các yêu cầu tuân thủ pháp luật để cải thiện điều kiện sống và làm việc của họ. Thông qua toàn bộ quá trình này, chúng tôi mong muốn tạo ra một xã hội bền vững, biến Nhật Bản trở thành điểm đến đáng tin cậy của người lao động trên toàn thế giới.

Các hoạt động chính

Các hoạt động chính Chúng tôi nâng cao nhận thức thông qua các cuộc thảo luận, khảo sát, các cuộc hội thảo và diễn đàn khác nhau xoay quanh các chủ đề sau.

(1) Cung cấp thông tin chính xác cho người lao động nước ngoài
(2) Tìm hiểu những vấn đề mà người lao động nước ngoài gặp phải
(3) Phối hợp với các cơ quan chính phủ để giải quyết các vấn đề
(4) Quan hệ công chúng / chiến dịch nâng cao nhận thức, đề xuất chính sách
(5) Chia sẻ các nghiên cứu điển hình về việc đảm bảo số lượng lao động nước ngoài

Cấu trúc của chúng tôi

Cơ cấu hoạt động của chúng tôi dựa trên sự hợp tác của khu vực tư nhân (tổng công ty, tập đoàn ngành, tập đoàn kinh tế, v.v.) và khu vực công (các Bộ, ngành liên quan, tổ chức quốc tế, v.v.).

Chúng tôi thực hiện các hoạt động dưới sự tham vấn của các nhóm cố vấn (tập đoàn, xã hội dân sự, liên đoàn lao động, luật sư, v.v.).

Ban thư ký: (hiệp hội thành lập chung) Liên minh toàn cầu về chuỗi cung ứng bền vững (ASSC)
(tổ chức hành chính độc lập) Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA))